TİCARİ VİZE

Ticari vize başvurusu için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekir. Gerekli tüm belgelerin ibraz edilmesi şartıyla başvurunuzun işleme alınabileceğini dikkate almanızı rica ederiz.
En az 6 ay geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli.

Not: Eski pasaport yok ve yeni çıkartılan pasaport hiçbir işlem görmemiş ise yetkili pasaport şubesinden "pasaport protokol belgesi" temin edilmesi şarttır.
• Eksiksiz ve okunaklı doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge
• 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski olmamalı, rötuş yapılmamış olmalı ve kontrastları iyi olmalı). Biri başvuru formuna diğeri ise pasaporta ataçlanmalı
• Yurt dışı seyahat sağlık sigortası;
• Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
Davetiye (aslı veya faks olarak, aşağıdaki bilgileri içermeli:
a) Başvuru sahibinin adı ve görevi ile firması hakkında bilgi
b) Önemli: Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
c) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
d) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
e) Duruma göre seyahat, konaklama vs. giderlerinin karşılanacağına dair belge
Fuar/sergi ziyareti için: Giriş bileti, katılımla ilgili belgeler veya fuar standına ilişkin belge
Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkana sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin:
a) son üç ayki hesap hareketlerini gösterir şirketin hesap cüzdanı

ÜCRETLİLER İÇİN:

Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye`deki işveren firmanın yazısı (aslı):
a) Başvuru sahibinin firmadaki görevi
b) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
c) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
d) Almanya`daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat
• İmza sirküleri
• Faaliyet belgesi
• Ticari sicil gazetesi
• Vergi Levhası
• SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (www.sgk.gov.tr)
• Son 4 aylık maaş bordrosu
• SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi
Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir.

TURİSTİK VİZE

Lütfen ayrıca hazırlanmış "Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notunuda inceleyiniz.

Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi gereklidir:
• Başvuru sahibi ile birlikte gidecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli ek belge (bu belge Vize Bölümünden ücretsiz olarak temin edilebilir ya da internet sayfamızdan indirilebilir)
• Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli ve imzalanmış pasaport. Pasaport on yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmeli, şayet bunlar yoksa pasaport protokolü ibraz edilmelidir.
• 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)
• Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, örneğin:
- İkamet Yasasının 66 – 68. maddelerine göre hazırlanmış ve Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkanlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka hesabında düzenli olarak para bulunduğuna dair belge) ve kalınacak yerin adresi • Uçuş rezervasyonu veya seyahate ilişkin diğer belgeler
• Gelirle ilgili belgeler* (ör. Maaş ödemeleri, hesap cüzdanı, kira geliri, tarım üretimi, Almanya`dan gelen havale vs.)
• Akrabalığın belgelenmesi: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, düşünceler bölümü işlenmiş olmalı.
AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları tarafından ayrıca aşağıdaki beleger de ibraz edilmeli:
- Eşler: Uluslararası evlenme kayıt örneği ve Türkiye`deki ikamete ilişkin ikamet ilmuhaberi (ikamet Türkiye ise)
- Çocuklar: Uluslararası doğum kayıt örneği • Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası. Belli durumlar için muafiyeti olan veya teminatı sınırlayabilecek veya katılım payını yükselten sağlıkla ilgili bazı şartlar öne süren sigorta poliçeleri kabul edilmemektedir. AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları seyahat sağlık sigortası ibrazından muaftırlar.

*AB/AET vatandaşlarının eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları için Almanya`da bulunacakları sürede masrafların nasıl karşılanacağına dair ve kişilerin kendi maddi durumlarına ilişkin belgelerin ibrazı esasen zaruri değildir, fakat istisnai durumlarda bu tür belgeler de yine istenebilir.

• Reşit olmayanlarda: Başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumlarında velayet kararı
Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Ücretli ve memurlar:
• Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
• Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi
• Bağ-Kur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Serbest meslek sahipleri:
• Ticaret Odası kaydı
• Yeni tarihli vergi levhası
• Ticaret Gazetesi

Çiftçilik yapanlar:
• Çiftçilik belgesi, o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak

Emekliler:
• Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler:
• Öğrenci belgesi
Gerek duyulması halinde, başka belgelerin de istenebileceğini lütfen gözönünde
bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize
verileceği anlamına gelmemektedir.

Almanya Başvuru Formu

Vekaletname Formu