1. TİCARİ VİZE

TİCARİ VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- ÇİN'DEN GELEN TİCARİ DAVET MEKTUBU
 • 2- ŞİRKETİN SON TARİHLİ VERGİ LEVHASI
 • 3- SON 6 AYLIK 1 ADET ORJİNAL FAALİYET BELGESİ
 • 4- ŞİRKETİN ANTETLİ KAĞIDINA DİLEKÇE (Örnek için tıklayınız.)
 • 5- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 7- PASAPORT

 

2. TURİSTİK VİZE

Çin'e turizm amaçlı giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

TURİSTİK VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- ADLİ SİCİL KAYDI (ARŞİV KAYDI MUTLAKA BELİRTİLMESİ GEREKİYOR)
 • 2- İKAMETGAH
 • 3- BANKA HESAP CÜZDANI (ASLI) veya BANKA HESAP EKSTRESİ (KAŞELİ ve İMZALI)
 • 4- OTEL ve UÇAK REZERVASYONU
 • 5- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 7- PASAPORT

 

3. ÇALIŞMA VİZE

Çin sınırları içinde çalışmak isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

ÇALIŞMA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- ÇİN'DEN GELEN ÇALIŞMA DAVET MEKTUBU ASLI
 • 2- ÇİN'DEKİ FİRMANIN KANIT BELGELERİ
 • 3- ÇİN'DEKİ FİRMANIN ANTETLİ KAĞIDINA DAVET MEKTUBU
 • 4- İKAMETGAH
 • 5- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 7- PASAPORT

 

4. ÖĞRENCİ VİZESİ

Çin sınırları içerisinde uzun süreli (Altı ay üzeri) öğrenim görmek isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- JV 202 veya 201 ÖĞRENCİ DAVETİYE MEKTUBU
 • 2- OKULUN GÖNDERDİĞİ DAVET MEKTUBU
 • 3- İKAMETGAH
 • 4- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 5- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 6- PASAPORT

 

5. S VİZESİ

S1 Vizesi, Çin'de uzun süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların eşleri, anne-babaları, on sekiz yaşını henüz doldurmamış çocukları, eşlerinin anne-babaları ya da diğer şahsı işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde ikamet etmesi gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

S2 vizesi, Çin'de kısa süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların aile fertlerine olduğu kadar diğer şahsi işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde kalması gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

S VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- ÇALIŞMA, ÖĞRENİM VB. SEBEPLERDEN DOLAYI İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN DAVETİYESİ
 • 2- DAVET EDEN ŞAHSA AİT PASAPORT VE ÇALIŞMA YA DA ÖĞRENİM VİZESİ FOTOKOPİSİ
 • 3- AİLE FERTLERİ İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR BELGE ASLI VE FOTOKOPİSİ YA DA ÇİN'DEKİ ŞAHSİ İŞLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GEREKLİ KANIT NİTELİĞİNDEKİ EVRAKLAR
 • 4 -BAŞVURANIN İKAMET ETTİĞİ YERDEN ALACAĞI SAVCILIK TEMİZ KAĞIDININ ASLI
 • 5 -5000 TÜRK LİRASINDAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA BANKA HESAP DEFTERİ YA DA BANKA MEVDUATI
 • 6- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 7- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 8- PASAPORT

 

6. C (GEMİCİ MÜRETTEBAT) VİZE

Mürettebat, havacılık, denizcilik görevlileri, uluslararası tren taşımacılığı görevlileri, uluslararası hava araçları mürettebatı, uluslararası gemi mürettebatı ve aileleri ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araç sürücüleri başvurularında verilen vize türüdür.

C vizesi başvurularında başvuranın, mevcut yabancı nakliye şirketi tarafından başvuran için teminat mektubu ya da Çin'den ilgili birimin davetiye asimi sunması gerekmektedir.

C VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1- ÇİN'DEN GELEN RESMİ DAVET MEKTUBU
 • 2- ŞİRKETİN SON TARİHLİ VERGİ LEVHASI
 • 3- SON 6 AYLIK 1 ADET ORJİNAL FAALİYET BELGESİ
 • 4- ŞİRKETİN ANTETLİ KAĞIDINA DİLEKÇE (Örnek için tıklayınız.)
 • 5- 2 ADET FOTOĞRAF (Örnek için tıklayınız.)
 • 6- KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • 7- PASAPORT

 

7. Q Seri Vize

Q1 Vizesi aile bütünlüğünden yola çıkarak; Çin'de ikamet etmek isteyen Çin vatandaşı aile fertlerine ve Çin'de daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu vatandaşların aile fertlerine olduğu kadarçocuklarının uzun süreli Çin'deki aile ve yakınlarına verilmesi amacıyla ikamet etmek isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

 • Q1 Vize başvurusunda aile birliği dolayısı ile Çin'e gitmek isteyen şahıslar için gerekli olan evraklar:
 • 1- Çin'de ikamet eden Çinli vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye
 • 2- Davet eden şahsa ait nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi
 • 3- Aile fertleri ilişkisini gösterir noter senedi aslı ve fotokopisi
 • 4- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı
 • 5- 5000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla banka hesap defteri ya da banka mevduatı
 • 6- Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması gerekmektedir.

 

 • Çocuklarının uzun süreli Çin'deki aile ve yakınlarına verilmesi amacı güdülerek, Çin'e giden şahısların çocuk bakımı vekaletnamesinin aslını sunmaları gerekmektedir.
 • Q2 Vizesi Çin'de kısa süreli ikamet etmek isteyen Çin vatandaşı aile fertleri ve Çin'de daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu vatandaşların aile fertlerinin başvurularında verilen vize türüdür.
 • Q2 Vize başvurusu için erekli olan evraklar:
 • 1- Çin'de ikamet eden Çin'li vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye
 • 2- Davet eden şahsa ait nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi
 • 3- Aile fertleri ilişkisini gösterir noter senedi aslı ve fotokopisi
 • 4- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı
 • 5- 5000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla banka hesap deften ya da banka mevduatı
 • 6- Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması gerekmektedir.

 

8. R Vize

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişilere verilen vize türüdür. R vize başvurularında, Çin Devleti yetkili kurumlarının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişiler getinne şan ve taleplerine uygun bulunması ve talep edilen kurallara istinaden gerekli evrakların sunulması gerekmektedir.>