1. C VİZE

Mürettebat, havacılık, denizcilik görevlileri, uluslararası tren taşımacılığı görevlileri, uluslararası hava araçları mürettebatı, uluslararası gemi mürettebatı ve aileleri ve uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araç sürücüleri başvurularında verilen vize türüdür.

C vizesi başvurularında başvuranın, mevcut yabancı nakliye şirketi tarafından başvuran için teminat mektubu ya da Çin'den ilgili birimin davetiye asimi sunması gerekmektedir.

 

2. D VİZE

Çin'e daimi ikamet için başvuru yapan şahıslara verilen vize türüdür.

D vize başvurularında başvuranın, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın vermiş olduğu "Yabancılar Daimi İkamet Statüsü Onay Formu'nun aslını sunması gerekmektedir.

3. F VİZE

İş görüşmeleri, ziyaret, araştırma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere Çin'e giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

 

 

 

4. G VİZE (Pekin, Şangay, Guanzo)

Çin'den transit geçiş yapacak şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

G vize başvurularında başvuranın, ziyaret edilecek ülkeye (bölge) ait önceden tarihi ve koltuğu belirlenmiş olan uçak (araba, gemi) kombine biletini sunması gerekmektedir.

5. J Seri Vize

J1 Vizesi, Çin'de uzun süreli bulunan basın kurumlarının yabancı uyruklu uzun süreli ikamet eden gazeteci başvurularında verilen vize türüdür. J2 vizesi Çin'e kısa süreli röportaj yapmak amacıyla giden yabancı uyruklu gazeteciler başvurularında verilen vize türüdür. J1 ve J2 vize başvurularında başvuranın, Çin'de uzun süreli bulunan yabancı basın kurumlarının ve yabancı uyruklu gazetecilerinin röportajları hususundaki ilgili kurallarına uygun olarak onay işlemlerini yerine getirmesi ve ilgili başvuru evraklarını temin etmesi gerekmektedir. J2 vizesi başvurularında, başvuranın Çin'in yetkilendirilen kurumları tarafından Çin'e röportaj yapmak üzere davet edilen yabancı uyruklu gazeteci olmasında durumunda, Çin tarafının yetkilendirilen kurumunun vize bildirim formunun sunulması sonucunda yapılacak değerlendirme neticesinde vize verilebilir. Çin'in yetkilendirilen kurumları tarafından davet edilmemiş J2 vizesi başvuranının aşağıdaki evrakları sunması gerekmektedir.

-Ait olduğu basın kuruluşu yetkilisi tarafından imzalanmış Çin'e röportaj amaçlı gitme başvuru yazısı (kişi listesi, varış ve ayrılış tarihi, röportaj yeri, röportaj konusu ve kurum kısa tanıtımı, adres, telefon, faks vs. bilgilen içermelidir) ve Çin'de detaylı faaliyet programı

-Röportaj yapılacak kurum ya da şahıs tarafından verilen davetiye,

-Başvuran şahsın pasaport, mesleki gazeteci belgesi fotokopileri, irtibat bilgileri vs.

7. M VİZE (Ticari Vize)

Çin'e ticari faaliyetlerde (fuar, ticari görüşme, ticari spor yarışları vs.) bulunmak üzere giden şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

 

 

 

 

8. Q Seri Vize

Q1 Vizesi aile bütünlüğünden yola çıkarak; Çin'de ikamet etmek isteyen Çin vatandaşı aile fertlerine ve Çin'de daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu vatandaşların aile fertlerine olduğu kadarçocuklarının uzun süreli Çin'deki aile ve yakınlarına verilmesi amacıyla ikamet etmek isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

Q1 Vize başvurusunda aile birliği dolayısı ile Çin'e gitmek isteyen şahıslar için gerekli olan evraklar:

- Çin'de ikamet eden Çinli vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye

- Davet eden şahsa ait nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi

- Aile fertleri ilişkisini gösterir noter senedi aslı ve fotokopisi

- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı

- 5000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla banka hesap defteri ya da banka mevduatı

- Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması gerekmektedir.

Çocuklarının uzun süreli Çin'deki aile ve yakınlarına verilmesi amacı güdülerek, Çin'e giden şahısların çocuk bakımı vekaletnamesinin aslını sunmaları gerekmektedir.

Q2 Vizesi Çin'de kısa süreli ikamet etmek isteyen Çin vatandaşı aile fertleri ve Çin'de daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu vatandaşların aile fertlerinin başvurularında verilen vize türüdür.

Q2 Vize başvurusu için erekli olan evraklar:

- Çin'de ikamet eden Çin'li vatandaş ya da Çin'de daimi ikamet hakkına sahip olan yabancı uyruklu vatandaşın göndermiş olduğu davetiye

- Davet eden şahsa ait nüfus cüzdanı ya da pasaport fotokopisi

- Aile fertleri ilişkisini gösterir noter senedi aslı ve fotokopisi

- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı

- 5000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla banka hesap deften ya da banka mevduatı

- Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması gerekmektedir.

9. R Vize

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişilere verilen vize türüdür. R vize başvurularında, Çin Devleti yetkili kurumlarının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu üst düzey yetenekler ya da acil ihtiyaç duyulan uzman kişiler getinne şan ve taleplerine uygun bulunması ve talep edilen kurallara istinaden gerekli evrakların sunulması gerekmektedir.>

10. S Seri Vize

S1 Vizesi, Çin'de uzun süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların eşleri, anne-babaları, on sekiz yaşını henüz doldurmamış çocukları, eşlerinin anne-babaları ya da diğer şahsı işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde ikamet etmesi gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

S2 vizesi, Çin'de kısa süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların aile fertlerine olduğu kadar diğer şahsi işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde kalması gereken şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

S1 ve S2 vize başvuruları için gerekli olan evraklar:

- Çalışma, öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahsın davetiyesi
-Davet eden şahsa ait pasaport ve çalışma ya da öğrenim vizesi fotokopisi

-Aile fertleri ilişkisini gösterir belge aslı ve fotokopisi ya da Çin'deki şahsi işlerinin gerektirdiği gerekli kanıt niteliğindeki evraklar

-Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı

-5000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla banka hesap defteri ya da banka mevduatı

-Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması gerekmektedir.

11. X SERİ VİZE (ÖĞRENCİ VİZESİ)

X1 Vizesi, Çin sınırları içerisinde uzun süreli (Altı ay üzeri) öğrenim görmek isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

X1 vize başvurusu için gerekli olan evraklar:

- JV202 - 201 davetiye

- Okulun gönderdiği davetiye

- 2 adet fotoğraf

- Kabul eden kurumun gönderdiği giriş bildiriminin aslı ve fotokopisi

- Yetkili kurumun vermiş olduğu kanıt niteliğindeki evraklar

(Yetkilendirilen kurum kaşesi taşıyan yabancı öğrenci Çin'e giriş vize başvuru formu (JW201 yada JW202 formu)

- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı

X2 Vizesi, Çin sınırlan içerisinde kısa süreli (Altı aydan az) öğrenim gören şahıslara verilen vize türüdür.

X2 vize başvurusu içm gerekli olan evraklar:

- Kabul eden kurumun gönderdiği giriş bildiriminin aslı ve fotokopisi olduğu kadar diğer kanıt niteliği taşıyan evraklar

- Başvuranın ikamet ettiği yerden alacağı savcılık temiz kağıdının aslı

12. Z Vize

Çin sınırları içinde çalışmak isteyen şahıs başvurularında verilen vize türüdür.

Z vize başvurusu için gerekli olan evraklar:

- Yetkilendirilen Çin kurumu tarafından verilen vize bildirim formu aslı

- Çin tarafınca verilen çalışma izin belgesi ya da uzman belgesi aslı ve fotokopisi

- İşyeri tarafından verilen tanıtım (kanıt) mektubu aslı.